آدرس:  سمنان- میدان استاندارد- بلوار جوان- پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

تلفن ثابت: 33605063 023 -  33440428 023

                                   

تلفن: 09354343890

ایمیل آدرس: www.Arvancratfs@gmail.com

اینستاگرام: arvan.crafts@