حضور آرون در همایش ها و جشنواره های:

          شرکت در نمایشگاه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

         شرکت در سی امین نمایشگاه ملی صنایع دستی در محل نمایشگاه های بین المللی تهران

         شرکت در دومین همایش ملی میراث فرهنگی و توسعه پایدار