نماد هر فرهنگ...هر قومیت و حتی فرد... مهمه که این تن پوش از جنس خودمون باشه...طرحش...رنگش... ذوق ایرانی رو نباید دست کم گرفت توی طراحی نشان هویتی...

#پوشش_شما_رو_دست_کم_نمیگیریم